Чудото да чуваш цветове

Това е особено състояние на мозъка, в което центровете за възприятие на звук и цветове се преплитат. По този начин хората, които се отличават с тази способност възприемат всеки звук включително и на буквите, като различен цвят. Това състояние се нарича синестезия и е доказана, че повечето хора, които го притежават са жени.

Като цяло проучванията водят към насоката, че това състояние се предава генетично и то от майката към нейните дъщери.

За хората, синестети е изключително естествено да “виждат” буквите в цветове, също така и музиката, а понякога и в различни форми. Има различни видове синестезия, като всеки отделен индивид възприема отделните букви в различни от друг синестет, цвят. И въпреки това изследователите са намерили особена закономерност сред начина, по който се разпределят цветовете при повечето синестети. При буквите, които имат по-кръгли форми се наблюдават асоциации с по-светли цветове, а при по-ръбестите символи на буквите – по-тъмни и ярки цветове.

За хора, които нямат синестезия е много трудно да си представят как така синестетите виждат цветове. Най-простото обяснение е асоциация, която изниква като реален образ в съзнанието на човек веднага щом чуе дадената буква или звук. Това е способност, която помага на синестетите за по-доброто запомняне, освен това те са много развити в сферата на изкуствата.

А вие в какъв цвят виждате буквите?

Google+ Comments