Archive > October 2012

Изучаване на историята ни

Българския народ е с богата и славна история, в която има множество значими събития и достойни герои. В училище се изучава предмета история още от 3-ти клас за да може още от ранна възраст децата да добият представа и да се запознаят с живота на техните деди. Това е един от най-важните предмети в училище […]

Continue reading

, , , ,