Archive > July 2013

Моята перфектна България!

Навярно мнозина от вас искат да променят немалко аспекти от заобикалящата ни  съвременност в България, защото може да е всякаква, но тя ни е преди всичко родина! А родината се обича не защото е велика, а защото е своя (Сенека)! Какво искам аз да променя ли? Искам, когато шофирам колата си, да не се чудя […]

Continue reading

, , ,