Month: May 2014

Уличното изкуство обновява градовете

Какво му трябва на човек? Малко арт и малко вдъхновение. Тъкмо процесът на творчество ни отличава от всички други същества…