Tag: съвременност в България

Моята перфектна България!

Навярно мнозина от вас искат да променят немалко аспекти от заобикалящата ни  съвременност в България, защото може да е всякаква,…