Tag Archive > разговор

Защо ръкомахаме и докато говорим по телефона?

Знам, че не е най-екзистенциалният въпрос на света, но в последно време много ме тормози. Известно ми е например, че за италианците е едва ли не жизнена необходимост да ръкомахат и да размахват ръце, докато говорят. За всеки от нас също е естествено да прави определени движения, докато разговаря очи в очи с някого. Но […]

Continue reading

, , , , ,