Tag Archive > личности

Интелигентен човек

Ще ви изложа моята дефиниция: интелигентен е човек, който може да те изслуша, въпреки че гледната ти точка противоречи изцяло на неговата, да я обмисли добре и чак тогава да отговори – рационално, аргументирано, без емоцията и нервите, да го ръководят, а той да ръководи егото си. Интелигентен е човекът, който успява да съчетае – […]

Continue reading

, , , , , , , , , ,

Защо учителите са важни?

У нас някак май не оценяваме напълно ролята на учителите за обществото като цяло. Това не е една от най-желаните професии заради ниските доходи и липсата на уважение. Но учителите са тези, които още в начален стадий започват да оформят децата като личности. Това са годините, в които любопитството на ума трябва да се запълни […]

Continue reading

, , , , ,