За четирите типа характери и как се вписват на работното място

За четирите типа характери и как се вписват на работното място

Работното място е пълно с хора, които имат различни характери и кариерни стремежи. Познаването на различните типове личности ще ви помогне да разберете какъв е правилния подход в отношенията ви с тях, особено ако работят за вас. Трябва да се отбележи, че хората не са толкова просто устроени и могат да покажат повече от един тип характер в зависимост от ситуацията и личните им нужди.

Тип А

Личностите от тип А не се занимават с подробности, а се интересуват от голямата картина. Те са склонни да са много целенасочени и практични при решаването на проблемите си. От тях стават добри лидери и често са точно такива. С лекота приемат промени, имат истински предприемачески дух и не се страхуват от поемането на рискове. Личностите от тип А невинаги са лесни работници, тъй като тези хора са самосъзнателни и са склонни да бъдат много нетърпеливи и в някои случаи да се държат дори заповеднически.

Тип Б

Хората с личности тип Б искат да бъдат приети и харесвани от всички. Този тип личности са добри в изграждането на взаимоотношения и постиженията им се признават и ги правят ценни членове на екипа. На работното място те могат да прекарват повече време в социализация с колегите си, отколкото да вършат работата си. Силните страни на тези типове хора са ентусиазмът и способността да влияят на другите и да приемат промяна. Обичайно е да намерите тези видове личности в сферата на продажбите и маркетинга, където те могат да използват силните си страни в своя полза.

Тип С

Личностите от тип C са много ориентирани към детайлите и не са толкова конкурентни като личностите от тип A и B. За личностите от тип C е важно да бъдат прави; те се интересуват от логиката, рационалността и прецизността преди всичко. Когато такъв тип характер е на ръководна позиция, иска винаги да разполага с цялата информация, преди да вземе решение. Държат да контролират всички ситуации.

Тип D

Личностите от тип D обичат стабилността и рутината. Тези хора най-трудно свикват с промени от всички типове личност. Напълно доволни са да вършат една и съща задача за дълги периоди от време. Те са склонни да бъдат добри слушатели, добри членове на екипа, а също и точни и педантични. Те не се разбират добре с претрупана и препълнена работна среда. Личностите от тип D не изразяват емоциите си, стига работната среда да е стабилна и безопасна.

Вие към кой тип смятате, че приспадате? А членовете на екипа ви?

Google+ Comments