Tag: Биограф

Книжка, вестник или друго

Днес се замислих за четивото, което всеки един човек си избира. Не случайно един си избира романи, друг драми, трети…