За ползите от обучителните семинари на ЕОС

Добре е да ги има, когато ти трябват. При това са напълно безплатни. В  много отношения ЕОС Матрикс надминаха другите в бранша, което е показателно дори за хора, като мен, които нямаха кой знае какви виждания за колекторските компании.

SeminarНо случи се така, че в крайна сметка шефът ме изпрати на семинар за повишаване на квалификацията. Ние сме голяма фирма, която за съжаление изпитва познатия проблем с просрочените вземания. Стига се понякога до там, че понякога самите ние не успяваме навреме да платим задълженията си, тъй като наши клиенти ни бавят парите. Ситуацията не е особено приятна, още повече за шефа ни, който се опитва да ни наложи като стабилна фирма в нашия сектор.

След известно чудене, се реши няколко колеги да започнем активна комуникация с бавещите плащанията клиенти и за да навлезем в сферата,  аз и още двама колеги посетихме семинара за събиране на вземания на ЕОС в Бургас. Останахме с добри впечатления не само от добре структурираната програма, но и компетентността на лекторите, които имат богат практически опит именно в такъв тип преговори. Те обясниха подробно за разликата между забавено и несъбираемо плащане, как се изготвят стратегии за вътрешно управление на процеса по управлението на вземания и различията в тази дейност, когато работим с търговски дружества или с крайни клиенти. За мен лично най-голям интерес представляваха насоките във връзка с толкова страшното „телефонно обаждане” и различните подходи към различните видове причини за просрочие, изтъквани от клиентите. Оказва се, че едно телефонно обаждане има строго определени стъпки, от които особено важна е психологическата пауза, която ни помага да убедим длъжника колко важно е да си плати. Семинарът общо взето си беше съкратен вариант на обученията, които преминават агентите по събиране на вземания в ЕОС Матрикс и ЕОС Сървисис, които са водещи агенции в областта на управлението на дългове.

След семинара моето мнение за колекторския бизнес напълно се промени. Не че и до преди това не бях виждал колко е неприятно да има риск да не ти платят заплатата навреме, защото работодателят не си получава парите от клиенти в срок, но сега вече се убедих колко нормална е тази дейност и колко добре се отразява на фирмата ни.

Вече пет месеца работим по модела, който ни представи ЕОС Матрикс на семинара. Постигнахме добри резултати, но да се занимаваш с управление на вземания не е лека задача. Постоянно се сблъскваме с казуси, за разрешението на които е нужен повече опит. Затова на вчерашното съвещание обсъдихме възможността направо да наемем  ЕОС Сървисис България и заедно с нас, колегите които сме вече запознати с материята, да обсъдим цялостна стратегия за работа през 2015-та. Надяваме се към края на второто тримесечие на годината да сме изпълнили целите си, а именно да успявеем да съберем повечето си вземания навреме.

Google+ Comments