Да си голям означава да имаш сърце – ЕОС Матрикс

В световен мащаб по-голямата част от големите компании и корпорации, независимо от предмета си на дейност, напълно осъзнават отговорността си съм обществото, ето защо често се включват в различни благотворителни акции и каузи. Но не само благотворителността е важна, а и отношението към клиентите и партньорите. Отговорността е още по-голяма, когато компанията е с дългогодишен и доказан опит. Когато работиш с хора, още повече, когато те се намират в затруднено финансово положение, човешкият елемент и емпатията са ключови за правилното и резултатно общуване. А това е сред основните етични норми, които спазват служителите по събиране и управление на просрочени вземания в ЕОС Матрикс.

ЕОС Матрикс съществува на българския пазар от повече от 15 години и е част от международната финансова група, с основен фокус на дейност събиране, управление и изкупуване на вземания – EOS Group. Като член на Американската асоциация за събиране на вземания (ACA International), ЕОС прилага в България най-добрите практики и технологии за управлениe на вземания. Подтикнати от желанието си да създадат етичен стандарт в сферата на събирането на вземания в България, през 2011г. ЕОС Матрикс инициира създаването на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). В работата си компанията се ръководи от вътрешен Етичен кодекс, прилагайки добрите международни практики в областта.

Сърцето на фирмата е в нейните служители и професионализма и отговорността им към общата финансова стабилност. На първо място, служителите в ЕОС Матрикс се опитват да запознават просрочилите клиенти с техните права и задължения, които следват, след като са потребили дадена стока или услуга. След като плащането се е забавило, за служителите на ЕОС Матрикс е важно да разберат конкретната причина за това и да намерят възможно най-подходящия вариант за връщане на дължимата сума, така че максимално да бъдат удовлетворени всички засегнати страни.

А когато се подхожда с разбиране, човечност и отговорност, резултатите винаги са положителни.

Google+ Comments