За нарцисизма при мъжете

За нарцисизма при мъжете


Нарцисизмът е личностно черта, която се характеризира със значително увеличено самолюбие, важност и интерес към собствената личност. При мъжете, както и при жените, нарцисизмът може да се проявява по различни начини. Ето някои от общите черти и аспекти, свързани с нарцисизма при мъжете:

Важността на това как изглежда: Мъжете с висок нарцисизъм често отдават голямо значение на своя външен вид и се стремят да бъдат възхвалявани за него. Те могат да бъдат склонни да инвестират значителни усилия в поддържането на привлекателност.

Засилено чувство на важност: Те имат склонност да се чувстват по-важни от другите и да търсят признание и възхвала за своите постижения.

Самолюбие: Те могат да са склонни към самоизтъкване и подчертаване на своите качества и успехи. Също така, често се стремят към внимание и одобрение от другите.

Липса на емпатия: Мъжете с нарцисистични черти могат да проявяват липса на емпатия към чувствата и нуждите на другите. Те често се фокусират върху собствените си интереси и желания.

Стремеж към контрол: Нарцисистични мъже могат да се стремят към контрол над другите и да се държат като лидери в различни области на живота си.

Уязвимост при нарушаване на самолюбието: Мъжете с висок нарцисизъм обикновено реагират чувствително и агресивно, когато се поставя под съмнение тяхната важност или когато се критикуват.

Трябва да отбележим, че нарцисизмът може да се проявява в различна степен и не винаги е проблематичен. В случай на тежки форми на нарцисизъм, които представляват пречка за взаимоотношенията и функционирането на индивида, може да бъде необходимо консултиране с психолог или психиатър за подходящо лечение и подкрепа.

Google+ Comments