Тежката корона на перфекционизма (Част 2)

Тежката корона на перфекционизма (Част 2)

Тежка ли е короната на перфекционизма? Разбира се. Много хора се стремят да бъдат перфектни, но в повечето случаи стават излишно взискателни към себе си. Ето защо някои психолози не виждат нищо положително в перфекционизма, заявявайки, че търсенето на съвършенство не трябва да се разглежда като перфекционизъм.
Според тези експерти, прекомерният страх от грешки или неуспех може да бъде разглеждан като признак на негативния перфекционизъм. Това означава, че перфекционистите често живеят в състояние на постоянно анализиране и търсене на провал във всичките му форми.

Да се правят грешки за перфекционисти се счита за знак на слабост и глупост. Вътрешният им глас постоянно им казва, че някъде грешат, а самокритиката може да ги накара да се изолират от семейството и приятелите си.

Накрая перфекционистът насочва неоправданата критика към другите, като посочва само техните недостатъци. Нещо като постоянна отбранителна позиция.

Желанията на перфекционистите за себе си и живота им са толкова високи, че често са непостижими. Те също така поддържат нереалистични модели за хората около тях, изпитвайки постоянно разочарование за другите.

Перфекционистите страдат и от стрес на отлагането, от една страна, и натрапчива внимание към детайла, от друга. По този начин те не могат да довършат даден проект или прекратяват връзка, защото се страхуват от провал.

Е, помислете си дали жертвата си струва?

Google+ Comments