Перфектната среда

Перфектната среда е за всеки различна и сега няма да се опитвам да влияя с мнението и вижданията си, а ще споделя моята среда, която за мен, моите интереси, занимания, и възгледи е перфектна. Строго иднивидуално е понятието „перфектна среда”, впрочем никой от нас не знае дали е в перфектната среда, защото към настоящия момент не е попадал в по-добра от тази, в която е в момента. Моята среда се измени с времето, а така съм сигурен, че е при всеки от вас. Всичко започва рано, още в ученическите години, където всичко се уповава на игри и учебни занимания, следват студентските години, където се създават здравите приятелства и се трупат познанства многобройни. Работното място е може би последния завършек на средата в която комуникираме, общуваме и се развиваме. Перфектната среда за мен е съвкупността от всички етапи които изброих по-горе и ако сте успели да задържите един съученик, един състудент и един колега във вашата среда то за вас тя е перфектната изпитана от времето компания, която ще ви подкрепя и помага във всичко. Смело мога да твърдя, че аз съм част от такава перфектна среда, но е доста трудно да се оформи същата, а още по-трудно е да се задържи в първоначалния си състав. Огледайте се и преценете ….. в перфектната среда ли сте?

Перфектната среда
Rate this post

Google+ Comments

Trackback URL

, , ,

No Comments on "Перфектната среда"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Subscribe to Comments